user
  • "Hayalinizdeki eğitimi, hayatınızdaki eğitime dönüştürüyoruz"

  • Elit Grup Koleji

Elit Grup Koleji

Eğitimde daima öncü olmayı ve hep en iyisini sunmayı amaçlayan Elit Grup Eğitim Kurumları 2004 yılında kapılarını öğrencilerine açmıştır. Kitlesel eğitimin ve sınıf sisteminin bireyin ihtiyaçlarına cevap veremediğini, farklı çocuklara aynı yöntem ve uygulamayla yaklaşılıp bireysel ilerleme hızının ve verimliliğin ihmal edildiğini gören eğitime gönül vermiş, alanında uzman öğretmenlerce soruna çözüm bulma arayışlarının bir sonucu olarak kurulup alanında tek, Denizli’de ilk ve öncü olma özelliği göstermiştir.

Grup sistemi ile kolej kültürünü birleştirip inovatif bir anlayışla eğitimine devam eden okulumuz, bugün 25.000 metre kare kampüs alanı içerisinde Denizli’nin en büyük okulu olarak kreşten lise sona kadar tüm kademelerde k12 bütünlüğü ile Atatürk ilkeleri ışığında, çağdaş eğitim ve öğretim yöntemleriyle ve Elit Grup Koleji değerleri ile yeni nesiller yetiştirmeye devam etmektedir.


Misyonumuz

Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine saygılı, bireysel, ulusal ve evrensel  sorumluluklarının bilincinde, çevre duyarlılığı yüksek, çağın getirdiği değişim ve gelişmelere açık , aklın ve bilimin ışığında düşünen, bilgi üreten,sorun çözen, sorgulayan, inovatif düşünebilen, akademik başarıları kadar sanat, spor ve teknoloji alanlarında da yetkin ve iddialı olan, ilkeli ve erdemli,21.yüzyıl becerilerine sahip ve hayat boyu öğrenmeyi yaşam felsefesi edinmiş lider bireyler yetiştirmektir.


Vizyonumuz

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak  başarma ve kazanma duygusu yerleşen, bilgi birikimlerini ulusal ve uluslar arası platformlarda aktarabilen, bilginin ve bilgili insan olmanın önemini kavrayan, en az iki yabancı dil edinen, topluma ve doğaya duyarlılığını projelere dönüştürebilen, teknolojiyi doğru kullanabilen, zamanı yöneterek gündelik yaşamını, geleceğini ve kariyerini planlayabilen, entelektüel, mutlu, üretken, kendine güvenen, hoşgörülü, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler yetiştiren bir okul olarak ülkemizin eğitimine yön vermektir.


Temel Değerlerimiz

  • Bilimsellik
  • Evrensellik
  • Topluma Yararlılık
  • Yenilikçilik
  • Güvenilirlik
  • Sürdürebilirlik
  • Liderlik


Copyrights © 2019 Elit Grup Eğitim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdıır. Geliştirme Alcorp