Ortaokul - Farklılıklarımız

Açık Büfe Eğitim Sistemi

Her hafta yapılan sınavlarla ölçümlenen ders kazanımlarına göre ihtiyaç duyulan konulardan açık büfe dersleri yazılır. Açık büfe dersi eksik olunan konularla ilgili bire bir konu anlatımı ve soru çözümünü içerir. İki haftalık bir süreci kapsayan derslerin ilk haftasında konu tekrarı yapılır, ikinci haftasında ise öğretmenin konuyla alakalı verdiği ödevlendirme kontrol edilir. İsteyene istenildiği kadar sınırsız bire bir ders yazılabilmesinden ötürü sisteme ‘açık büfe’ adı konulmuştur. Bu sistemin doğal bir sonucu olarak okulumuzda öğrencilerimizin özel ders ihtiyacı bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sorularını soramama, konuyu anlamadığında çaresiz kalma durumları yoktur. Haftanın her günü cumartesi de dahil olmak üzere öğrencilerimiz açık büfe dersi yazdırabilmektedir.


Grup Dersi Sistemi

Kurumumuzun farklılaştırılmış eğitim yaklaşımı eğilimi; öğrencilerin hazır bulunuşlukları, ilgileri, öğrenme stilleri, akademik başarı düzeyleri gibi farklılıklarından yola çıkarak her öğrencinin öğrenmesinin ileri düzeye taşınması için grup sistemi ve sınıf sistemi gibi iki ayrı ders anlatım stratejisini doğurmuştur. Grup sistemi; kitlesel eğitimin ve sınıf sisteminin bireyin ihtiyaçlarına cevap veremediğini, farklı çocuklara aynı yöntem ve uygulamayla yaklaşılıp bireysel ilerleme hızının ve verimliliğin ihmal edildiğini gören eğitime gönül vermiş, alanında uzman öğretmenlerce soruna çözüm bulma arayışlarının bir sonucu olarak geliştirilip alanında tek, Denizli’de ilk ve öncü olma özelliği göstermiştir. Grup sistemi ile kolej kültürünü birleştirip inovatif bir anlayışla eğitimine devam eden okulumuz derslerini 7 kişilik gruplar ve maksimum 18 kişilik sınıf sistemi şeklinde işlemektedir.

Grup sisteminde öğrenciler ihtiyaçları, hazır bulunuşlukları, ilgileri, öğrenme stilleri, akademik başarı düzeyleri ve ilerleme hızlarına göre 7 şer kişi olacak şekilde gruplandırılır ve grup şeklinde dersler yapılır.  Grup sistemiyle öğretmenlerimiz özel dokunuşlarda bulunup ihtiyacı görebilmekte, konunun anlaşılma yüzdesi ve soru çözüm verimliliği artmakta, sınav yarışında öğrencilerimiz süreyi verimli kullanarak rakiplerinden bir adım öne geçmektedir.

Sınıf sisteminden farklı olarak konunun anlaşılmayan yanları direkt olarak görülüp anında çözüm üretilip, gözden kaçmamaktadır. Bire bir anlatımlar öğrencinin dersi dinlememe, dikkatini başka bir yere verme olasılığını da ortadan kaldırmaktadır. Akademik başarısı yüksek öğrencilerin ilerleme hızlarının önünü kesen faktörleri ortadan kaldırdığı gibi akademik yönden destek gereken gruba da bire bir dokunuşlarda bulunduğu için herkesin ihtiyacına çözüm üretebilmektedir. Sınıf sistemiyle verdiğimiz derslerde ise gruplarımız birleşir genelde 14 maksimum 18 kişilik sınıflar oluşturur. Sınıf sistemimizde ise sınıf düzeni ve işleyişinde fakat AZ sayıda öğrenciyle ve teknolojinin verdiği imkânları da kullanarak eğitimde verimliliği ve kaliteyi arttırarak öğrenim vermekteyiz.


Öğrenci Koçluğu

Elit Grup Koleji’nde bir diğer fark yaratan uygulama öğrenci koçluğu sistemidir. Her öğrencinin bir eğitim koçu ve haftada bir saat koçluk saati vardır. Koçu tarafından öğrencinin çalışma pratiklerine ve yaşam biçimine göre uyabileceği bir ders çalışma programı yapılır. Akademik performansına göre düzenlenen bu programda hedefe ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadığının analizi koçu tarafından yapılır ve haftalık çalışma istatistikleri çıkarılır. Geri dönütlerin verildiği koçluk saatinin ardından süreç takip edilir ve iki haftada bir aileye öğrencinin performansı ve gelişim durumu hakkında bilgilendirme yapılır.

Koçluk saatinde öğrencinin zamanı verimli kullanmasına, doğru tekniklerle etkili ders çalışmasına rehberlik edilir. Eğitim koçlarımız her hafta öğrencimizi takip eder, performansı düştüğünde toparlar ve ihtiyacına yönelik eğitimini planlar. Öğrencilerimizin sadece akademik gelişimleri değil sosyal duygusal gelişimleri de desteklenir. Güçlü yönlerini keşfedip gelişim alanlarını görebilmelerinde, kendine güvenen, ruhsal yönden sağlıklı, ne istediğini bilen bireyler olmalarında ve kendilerini gerçekleştirmelerinde yol gösterici olunur.

Copyrights © 2019 Elit Grup Eğitim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdıır. Geliştirme Alcorp